Θερινοί Κινηματογράφοι-Cine Terrace

210 9573150
Ματζαγριωτάκη 76