ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2104834700-6946331163
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 14
2104834700-6946331163