ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2110114845, 6977988470
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 17676
2110114845, 6977988470