ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δαβάκη 63