Διαγνωστικά Κέντρα-Καλλιθέα-Βιοιατρική

210-9591139-40, 210-9591353
Βενιζελου Ελευθ. Λεωφορος 155
210-9591139-40, 210-9591353