Εθνική Τράπεζα-Αττική, Καλλιθέα

Θησέως
Βενιζέλου Ελ. 132