ΟΘΩΝ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 50