ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Σουλίου 12