Νυχτερινές Πίστες-Παραδοσιακά - ΧΙΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Τηλ.: 2102525504 - Αχαρνών 434 κ. Κωνσταντά 6, Κ. Πατήσια
Τηλ.: 2102525504 - Αχαρνών 434 κ. Κωνσταντά 6, Κ. Πατήσια