Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Αθήνα - ΓΟΥΔΗ

Τηλέφωνο: 21 3201 3000
Θηβών & Μικρας Ασίας
Τηλέφωνο: 21 3201 3000