ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΛ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2107714880,6944668323 Σύντομη Περιγραφή
Μιχαλακοπούλου 160