Γυμναστήρια-Ζωγράφου 02

Κέντρο Γυμναστικής Κένταυρος
Δικης 17
Κέντρο Γυμναστικής Κένταυρος