Σουβλάκια Αττική-Ζωγράφος Garden

Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου