Γυμναστήρια-Πειραιάς 03

Joe Weider
Λαμπρακη Γρ. Λεωφορος 87