ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Στρατινάκη Βαρβάρα

Κιλκίς - ΚΙΛΚΙΣ

21ης ιουνιου και σολωνος