Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Κιλκίς-23410

Κιλκις Κέντρο