ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Κιλκίς

Τηλέφωνα : 2341077040 Fax : 2341075102
21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 99
Τηλέφωνα : 2341077040 Fax : 2341075102