Μασούτης-Κιλκίς

Τηλ.2341020052
Θεσσαλονίκης 17 και Γαβριηλίδου
Τηλ.2341020052