Μασούτης-Κιλκίς

Τηλ.2341027201
Δημητράκου 10 και Καμπάνη
Τηλ.2341027201