Ταβέρνες-Μοντέρνες ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

Τηλ.: 2106810529 - Αγ. Γεωργίου κ. Αισχύλου 26, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106810529 - Αγ. Γεωργίου κ. Αισχύλου 26, Χαλάνδρι