Ιταλική Κουζίνα-ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ (ΤΟ)

Τηλ.: 2106857626 - Αριστοτέλους 52, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106857626 - Αριστοτέλους 52, Χαλάνδρι