ΛΑΚΚΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Αθήνα - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλ. 210 3414404
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30
Τηλ. 210 3414404