ΦΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χανιά - ΧΑΝΙΑ

2821027494
Κ.ΧΙΩΤΑΚΗ 7 73134