ΝΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Ρευματολόγοι
2810228622-6972186050
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 5 71201
2810228622-6972186050