ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810228444,6977990474, FAX: 2810228448
ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15
2810228444,6977990474, FAX: 2810228448