ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
6979102648
ΒΙΑΝΝΟΥ 1 71201