ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6979102648
ΒΙΑΝΝΟΥ 1 71201