ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2810342895-
ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 20 ΠΛ.ΚΟΡΝΑΡΟΥ 71201