ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2810241044
ΣΜΥΡΝΗΣ 33 71409