ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2810330541-6945460505
ΑΡΧΙΕΠ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 54 71202
2810330541-6945460505