ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2810255111-6974485909
ΕΦΟΔΟΥ 3 71303
2810255111-6974485909