ΒΑΚΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2810257585-6944881486
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 71202
2810257585-6944881486