ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - ΓΑΛΑΤΣΙ

2102919690, 2102919687
Λ. ΒΕΪΚΟΥ 50 11147
2102919690, 2102919687