Καφενείο το 111

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ερμου 111