Ταβέρνες-Μοντέρνες ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Τηλ.: 2103240716 - Άστιγγος κ. Φιλίππου, Μοναστηράκι
Τηλ.: 2103240716 - Άστιγγος κ. Φιλίππου, Μοναστηράκι