Ταβέρνες-Μοντέρνες ΟΙΝΕΑΣ

Τηλ.: 2103215614 - Αισώπου 9, Πλ. Ψυρρή
Τηλ.: 2103215614 - Αισώπου 9, Πλ. Ψυρρή