Αβυσσυνία Cafe

Αθήνα - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

2103217047
Πλ. Αβησσυνίας