Ιμαλαϊα Hot Dog

Πειραιάς - ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

2104287662
Ακτή Μουτσοπούλου 50