Σουβλάκια Αυλόγυρος-Πειραιάς

2104297476
Ακτή Μουτσοπούλου 10