Σουβλάκια Δροσοπηγή-Πειραιάς

2104286039
Ακτή Μουτσοπούλου 24