Σχολές Ναυαγοσωστών-Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής

Μουτσοπουλου Ακτη 70