Μ. ΣΙΝΩΠΙΔΟΥ & Α. ΠΕΞΟΥ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΟΕ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΑΙΔΙΝΪΟΥ 17