ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

2109327878,6973875392 Σύντομη Περιγραφή
ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 36 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ