ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2130299117,6944838101 Σύντομη Περιγραφή
ΟΜΗΡΟΥ 46 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ