ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ-Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Αθήνα - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2109331060-6973010611 Σύντομη Περιγραφή
ΟΜΗΡΟΥ 72 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ