Σχολεία-Πάτρα 13ο Γυμνάσιο

2610424543
Αυστραλίας 62