Αφοί Κωνσταντακάτου-Πάτρα

Τηλ.: 2610453068 Εθν.Οδός
ΝΕΑ ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 156
Τηλ.: 2610453068 Εθν.Οδός