Σχολεία-Πάτρα 16ο Γυμνάσιο

2610433688
Κορυδαλλέως 13