ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (Φαμέλης Παρασκευάς Μ.)

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κυπρίων Αγωνιστών 15