Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Τσεχίας

210-6719701
Σεφερη Γ. 6