Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Πολωνίας

210-6778260
Χρυσανθεμων 22